// Add the new slick-theme.css if you want the default styling

Biologisch gecertificeerde, 100% natuurlijke paddenstoelsupplementen

Privacy- en cookieverklaring

In deze privacyverklaring geeft Mushrooms4Life inzicht in de manier waarop het gegevens verzamelt, bewaart en beveiligt. Daarnaast wordt er duidelijkheid gegeven over de bewaartermijnen en de verwerking van gegevens. Mushrooms4Life houdt zich strikt aan de wettelijke eisen en creëert daarmee een veilige omgeving voor iedere bezoeker van onze website. Wij garanderen gegevensbescherming voor iedere klant van Mushrooms4Life.

Artikel 1: Verzamelen van persoonlijke informatie
1.1 Informatie-aanvraag voor zakelijke retailers

Informatie-aanvragen voor zakelijke retailers bij Mushrooms4Life gaan via ons contactformulier op de website. Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • KvK nummer
  • BTW nummer
  • Website
  • E-mailadres
1.2 Doelen van gegevensverzameling

Bovenstaande gegevens van klanten worden voor de volgende doeleinden verzameld en opgeslagen:

  • Verifiëren of u een zakelijke klant bent
  • Contact op kunnen nemen voor het geven van informatie
  • Verlenen van service
1.4 Toegang gegevens

Deze gegevens komen uit bij Smart & Zo, groothandel in natuurproducten en exclusief distributeur van Mushrooms4Life in de Benelux. Smart & Zo heeft deze gegevens nodig voor verifiëren of u een zakelijke klant bent en dat wij contact met u op kunnen nemen voor het geven van informatie. De afdelingen binnendienst en management hebben toegang tot deze klantgegevens. 

Artikel 2: Toestemming

Als u het contactformulier invult, gaan wij er vanuit dat u toestemming geeft voor het opslaan van uw gegevens voor één bovengenoemde specifieke redenen. Als Mushrooms4Life uw persoonlijke gegevens vraagt voor andere doeleinden wordt er om uitdrukkelijke toestemming gevraagd. Mocht u uw toestemming in willen trekken, kunt u contact opnemen via info@smartenzo.com 

Artikel 3: Openbaarmaking gegevens

In enkele speciale gevallen heeft Mushrooms4Life het recht om uw gegevens openbaar te maken. Als u de algemene voorwaarden schendt, hebben we het recht uw gegevens vrij te geven. Dit geldt ook als de wet ons verplicht dit te doen.

Artikel 4: Bewaren van gegevens

Mushrooms4Life bewaart klantgegevens alleen voor eerder genoemde doeleinden. Gegevens worden 7 jaar bewaard zodat Mushrooms4Life haar klanten tot 7 jaar na aankoop ondersteuning en service kan bieden waar nodig. Tevens bewaren wij de gegevens 7 jaar in verband met de bewaarplicht van de belastingdienst.

Artikel 5: Cookies

Cookies zorgen ervoor dat uw computer geïnformeerd wordt over eerdere bezoeken aan Mushrooms4Life. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Op deze manier kunnen wij zien of u onze website eerder hebt gebruikt. De website werkt bovendien sneller en het gebruiksgemak is groter. Daarnaast ontvangt Mushrooms4Life automatisch het IP-adres van iedere bezoeker. Hierdoor kunnen wij onze online omgeving beschermen en tevens uw internetervaring optimaliseren.

Mushrooms4Life gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 6: Analyse

Mushrooms4Life maakt gebruik van Matomo om de statistieken van onze website te verzamelen. Hierdoor krijgen wij een duidelijk beeld van onder andere het aantal bezoekers op de website, het aantal paginaweergaves en de gemiddelde tijd die een bezoeker op de pagina doorbrengt. Deze gegevens worden op onze eigen server verwerkt en bewaard en worden niet gedeeld met derden.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Artikel 7: Beveiliging

Mushrooms4Life neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Artikel 8: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw klantgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw klantgegevens door Mushrooms4Life en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de klantgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw klantgegevens sturen naar info@smartenzo.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Mushrooms4Life wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 9: Wijzigingen privacybeleid

Mushrooms4Life behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment het privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zijn onmiddellijk na plaatsing zichtbaar op de website. 

Artikel 10: Contactgegevens

Bij vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Smart & Zo
De Trompet 1715
1967 DB Heemskerk
085 877 02 08
info@smartenzo.com